Prodej výrobků CLP

Co toto nařízení znamená a jak výrobky se starým značením rozpoznat?

Výrobky a zbožní položky lze ve starém značením prodávat do 31.5.2017. Po tomto datu se jedná o porušení zákona a takovému prodejci hrozí pokuta ze strany kontrolních orgánů.

Zjednodušeně lze staré a nové značení rozpoznat dle výstražných symbolů:

Avizujeme, že DF Partner s.r.o. již od 1.6.2015 vyrábí výrobky výhradně v novém značení.

I když zodpovědnost za zboží v regálech a na prodejní ploše nese prodejce, ne jeho dodavatel, je ROTFORCARS připraven svým zákazníkům pomoci při zajištění zákonných povinností a eliminaci nákladů spojených s přechodem na chemickou legislativu CLP.

V úvodní fázi žádáme všechny zákazníky, aby poskytli ve vlastním zájmu maximální součinnost při identifikaci zboží ve starém značení ve svých prodejních jednotkách, aktivně přistoupili k jeho prodeji nebo takto značené výrobky a zboží stáhli z prodejní plochy do zázemí či skladu (nejpozději do 31.5.2017). Další postup s vámi projedná náš obchodní zástupce, a to v závislosti na množství identifikovaných artiklů ve starém značení.

Pevně věříme, že vzájemnou součinností se nám přechod na nové značení chemických produktů podaří smysluplně zvládnout. Neváhejte naše obchodní zástupce kontaktovat.