PF 2018

Děkujeme Vám za projevenou důvěru 
v uplynulém roce a do nového roku 2018
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí,
osobních i pracovních úspěchů.
Zároveň se těšíme na další spolupráci.

AKCE - Zima 2017/18

Akční slevy na zimní produkty

Nejlepší novinka 2016

S radostí vás informujeme, že výrobky značky SHERON se staly Nejlepší novinkou v kategorii Autokosmetika ve Volbě spotřebitelů roku 2016!

Prodej výrobků CLP

ROTFORCARS chce tímto informovat všechny své zákazníky o zákonné povinnosti plynoucí z chemické legislativy CLP (nařízení ES 1272/2008) - výrobky a zbožní položky ve starém značení neodpovídající CLP se od 1.6.2017 nesmí uvádět na trh!

Akční sleva 15%

Se spuštěním nových webových stránek - Akční sleva 15% na veškeré naše produkty

Chladící kapaliny

Funkcí chladicích kapalin je chlazení motoru, tj. přenést přebytečné teplo z motoru do chladiče a zároveň zprostředkovávají topení uvnitř kabiny vozidla. Pro tyto účely musí být vybaveny kombinací několika důležitých vlastností, jako jsou: dobrá teplosměnná funkce, vysoký bod varu, neagresivní chování vůči materiálům, v kterých kolují a s kterými přijdou do styku, tedy nekorozivnost a nenapadání pryžových těsnění. Zajištění těchto často protichůdných nároků je obvykle dosaženo vhodným naředěním nemrznoucí chladicí kapaliny s vodou, která přináší vysokou tepelnou kapacitu a nízkou viskozitu (tekutost), nulovou toxicitu a snížení nákladů. V sortimentu jsou některé položky vyráběny již naředěné. Vhodné pro přímé dolévání. "Nejvyšší zámrznosti dosáhne směs při ředění 1 : 0,8 (-46°C), vyšší zámrznosti u glykolových směsí nelze dosáhnout. Dalším ředěním zámrznost klesá (kapalina se již chová ""normálně"")." CHEMICKÝ PARADOX: bod tuhnutí koncentrované kapaliny je cca.-10°C, vyšší mrazuvzdornost získává až po naředění vodou dle tabulky ředicích poměrů. Antifreeze nelze používat v koncentrovaném stavu, protože by neplnili svoji funkci! Před použitím je nutné tyto kapaliny naředit s vodou! V obchodní praxi to znamená, že prodejní cena koncentrátu je cena za 2-násobné množství chladicí směsi.


Použití


Značka